Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

TÁJÉKOZTATÓ

Erdélyi Miklós Ópályi Község Polgármestere tájékoztatom az Ópályiban élő Felsőoktatási Intézményben tanulmányokat folytató Hallgatókat, hogy a Képviselő-testület a 62/2014. (IX. 29.) számú Határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához.

62/2014. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat

Kérem a Hallgatókat, hogy a mellékletként csatolt Pályázati Kiírásban foglaltaknak megfelelően járjanak el, a határidők pontos betartásával.


Pályázati kiírás

 

Üdvözlettel: Erdélyi Miklós polgármester

Ópályi, 2014. október 1.