Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

M E G H Í V Ó

Az Ötv. 12 § alapján Ópályi Község Képviselő-testületét ülésének megtartására Ópályi Község Önkormányzatának nagytermébe

2010. április 7-én (szerdán) 16 órára 
ö s s z e h í v o m.

N a p i r e n d i    j a v a s l a t

1./  A közösségi busz beszerzéséhez szükséges önerő biztosítása.
      Előterjesztés (letölthető)

      Előadó:  Erdélyi Miklós polgármester
      Beszámoló: Írásos előterjesztés alapján


Ópályi, 2010. április 1. 


Erdélyi Miklós
polgármester

<< vissza