Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

M E G H Í V Ó

Az Ötv. 12 § alapján Ópályi Község Képviselő-testületét rendes ülésének megtartására Ópályi Község Önkormányzatának nagytermébe

2010. március  29-én (hétfő) 16 órára 
ö s s z e h í v o m

N a p i re n d i   j a v a s l a t


l./   Könyvvizsgálói pályázatok megtárgyalása,  pályázók meghallgatása
      Előadó:  Erdélyi Miklós polgármester
      Beszámoló:  szóbeli előterjesztés alapján

2./  A  Gyermekjóléti szolgálatnál történő létszámemelés megtárgyalása
      Elóadó:  Erdélyi Miklós polgármester
      Beszámoló:  csatolt előterjesztés alapján

3./  Állami Számvevőszék  számvevői jelentésének  megtárgyalása.
      Előadó:  Erdélyi Miklós  polgármester
      Beszámoló:  a körjegyzőségi hivatalban megtekinthető

4./  Az Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány tevékenységéről szóló
      beszámoló megtárgyalása
      Előadó:  Pusztai Balázsné  kuratórium elnöke
      Beszámoló:  a korábban kiküldött anyag alapján

5./  Falugazdász tevékenységével kapcsolatos kérdések megtárgyalása
      Előadó:  Darabi János  pénzügyi bizottság elnöke
      Beszámoló: csatolt előterjesztés alapján

6./  Az Árpád úti régi iskola épület felújításával kapcsolatos  kérdések megtárgyalása villanyszerelési munkálatok elvégzésére benyújtott árajánlatok megtárgyalása
      Előadó:  Darabi János pénzügyi bizottság elnöke
      Beszámoló: csatolt előterjesztés alapján

7./  Beszámoló a közbiztonság helyzetéről Ópályiban. A közbiztonság érdekében tett
      intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
      Előadó:  Erdélyi Miklós polgármester, Mátészalkai Rendőrkapitányság  képviselője
      Beszámoló:  csatolt előterjesztés alapján

8./  A Jókai Mór ÁMK kazáncseréjével kapcsolatos kérdések megtárgyalása.
      Előadó: Erdélyi Miklós polgármester
      Beszámoló: szóbeli előterjesztés alapján

9./  Szalka-Víz Kft. Társulási megállapodásának módosítása
          Elóadó:  Erdélyi Miklós polgármester
          Beszámoló:  csatolt előterjesztés alapján

Előterjesztés a falugazdász ügyfélfogadó helyiségének kijelölésére, működési támogatásának biztosítására.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. március 29-i ülésére -  Gyermekjóléti szolgálatnál történő létszámemelés megtárgyalása.

Előterjesztés Képviselő-Testülethez a tulajdonos Önkormányzat és a Szalka-Víz Kft. közötti Üzemeltetési és együttműködési szerződés módosításáról.


Ópályi,  2010. március 24.

         Erdélyi Miklós
         Polgármester