Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Ópályi írott forrásai

Ópályi írott forrásai a kezdetektől napjainkig címmel érdekes előadást tartott Szabó Menyhért helytörténész az ópályi Falusi Múzeum galéria termében. A szépszámu közönség előtt ismetette több mint három éves kutatómunkájának eredményeit.

Tíz kötetben rendszerezte a kulönböző múzeumokból, levéltárakból összegyüjtött iratokat, okleveleket. A tízenegyediket üresen hagyta, házi feladatul adva a "pennás" embereknek annak megtöltését.

Az első írásos emlék Ópályiról 1294-ből III. András király itéletlevelében található, amelyben a falut Kozma fia Pálnak adományozza a király, innen a latin Pauliból származik Pályi neve. Sikerült megszerezni romániai magyar barátaink segítségével a kolozsvári levéltárból az 1296-ban kelt latin nyelvű oklevelet, melyben szintén Pályi sorsáról rendelkezik az egri káptalan.

Ópályi nemzetközi szinten is nevezetes bronzkori leleteiről. Korabeli térképekről, monográfiákról, híres Ópályiakról szóló leirásokról, egykori adóösszeírásokról készített ismertetőt   az előadó. Nyomon követhettük a falu népességének alakulását. A görög katolikus, a református és a zsidó egyház  történetét, dokumentumait is megismerhettük. Az előadáson hallottak megerősítettek abban, hogy érdemes volt elkezdeni Ópályi történetének feldolgozását. Remélem lesz elegendő akarat és energia Ópályi monográfiájának megírására.

<< vissza