Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

M E G H Í V Ó

Az Ötv. 12 § alapján Ópályi Község Képviselő-testületét rendes ülésének megtartására Ópályi Község Önkormányzatának nagytermébe

2010. február 15-én (hétfőn) 16 órára 
ö s s z e h í v o m.

N a p i re n d i  j a v a s l a t


1./ Előterjesztés: a XVI. Nemzetközi Aratófesztivál megrendezéséről (letölthető) 
Előadó: Erdélyi Miklós polgármester
Beszámoló: csatolt előterjesztés alapján

2./ Előterjesztés: a Trianoni emlékmű létesítéséről (letölthető)
Előadó: Erdélyi Miklós polgármester
Beszámoló: csatolt előterjesztés alapján

3./ Előterjesztés: az Új Élet és Remény Közhasznú Egyesület részére ingyenes telek biztosításáról vagy a 1301/25 hrsz-ú telek eladásáról született korábbi testületi határozat módosításáról
Előadó: Erdélyi Miklós polgármester
Beszámoló: szóbeli és írásbeli előterjesztés alapján

4./ Előterjesztés: Máté Béla képviselő tartozásának behajtásáról (letölthető)
Előadó: Erdélyi Miklós polgármester
Beszámoló: szóbeli előterjesztés alapján

5./ Előtejesítés: 2010. évi szemétszállítási díj megállapításáról
Előadó: Kósa György műszaki főelőadó
Beszámoló: csatolt előterjesztés alapján

6./ Előtejesítés: Könyvvizsgálói pályázat elbírásáról
Előadó: Erdélyi Miklós polgármester
Beszámoló: szóbeli előterjesztés, a pályázatok helyszíni kibontása alapján

7./ Előtejesítés: 2010. évi közfoglalkoztatási terv és pályázat benyújtásáról
Előadó: Erdélyi Miklós polgármester
Beszámoló: csatolt előterjesztés alapján

8./ Előtejesítés: 2010. évi költségvetési terv megtárgyalásáról (letölthető)
Költségvetési rendelet tervezet (letölthető)
Mellékletek (letölthető)
Előadó: Erdélyi Miklós polgármester
Beszámoló: csatolt előterjesztés alapján

9./ Előtejesítés: Tájékoztató Gellér Attiláné védőnő nyugdíjazásáról
Előadó: Erdélyi Miklós polgármester
Beszámoló: csatolt előterjesztés alapján

10./ Előterjesztés: Az Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány beszámolójáról
Előadó: Pusztai Balázsné elnök
Beszámoló: csatolt előterjesztés alapján (2009. decemberben kiküldve)

11./ Előterjesztés: Kérelmek elbírálásáról
 Előadó: Erdélyi Miklós polgármester
 Beszámoló: csatolt előterjesztés alapján

12./ Előterjesztés: közösségi busz beszerzéséről
Határozat tervezet (letölthető)
Előadó: Erdélyi Miklós polgármester
Beszámoló: csatolt előterjesztés alapján

Ópályi Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának határozat tervezete (letölthető)

Előterjesztés Ópályi és Nyírparasznya Község Képviselőtestületének közös ülésére Ópályi-Nyírparasznya Községek Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének megtárgyalására és elfogadására (letölthető)

Zárt ülésen:

13./ Előterjesztés: Máté Béla képviselő visszahívásáról a Falufejlesztő és a Szociális Bizottságokból és új bizottsági tagok megválasztásáról
Előadó: Erdélyi Miklós polgármester
Beszámoló: szóbeli előterjesztés alapján

Ópályi, 2010. február 10.  

Erdélyi Miklós
polgármester
  

<< vissza