Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Polgármesteri Hírlevél

1. Gyászünnepség keretében bezár a Művelődési Ház. Szomorúan jelentem be a község lakóinak, hogy 2009. december 5-én szombaton 14 órakor rövid megemlékezés keretében helyezem el a bezárást jelképező lakatot és egy gyász szalagos koszorút a Művelődési Ház ajtajára. A Képviselők többségének már nagyon szúrta a szemét a Művelődési Házban működő Teleház. Most, hogy kipiszkálták a Teleházat eddigi helyéről a Művelődési Ház funkció nélkül maradt. A Baráti Kör a 2009-ben felmerült közüzemi díjakat kifizette, de a továbbiakban a költségvetés nem tartalmaz semmilyen összeget a Művelődési Ház fűtésére, világítására. Nem maradt más hátra, mint a Művelődési Ház bezárása. Várom a falu lakóit az ünnepségre.
Még 2008.-ban lehetőségünk lett volna egy 50 millió forintos saját erő nélküli pályázat beadására, melyből a Művelődési Házat teljesen fel tudtuk volna újítani, és integrált közösségi térré tudtuk volna alakítani. Első körben az iskola igazgató távollétében 11 igen szavazattal meg is szavazták a képviselők, hogy készítsük el a pályázatot, a második körben az igazgató nyomására néhány képviselő megváltoztatta döntését, és a pályázat beadását a többség nem támogatta. Ehelyett maradt a falu rombolás, a Művelődési Ház bezárása.

2. Új helyen működik tovább a Teleház. Változatlan szolgáltatással segíti a továbbiakban is a segítségért folyamadókat a Teleház. Az új hely a nyomda épületében a katolikus templommal szemben az Árpád u. 3. szám alatt található, a Falusi Múzeum mellett. Bizonyára elkerülte a jegyzőnő és a képviselő társak figyelmét, hogy a Parlament megalkotta és elfogadta az elektronikus ügyintézésről szóló törvényt. Ebben nevesítve szerepel a Teleház, amely a törvény szerint ügysegédi feladatot fog a jövőben ellátni. Tudvalevő, hogy nem lehet mindenkinek számítógépe és azoknak a Teleház fog segítséget nyújtani. Készüljön fel mindenki, hogy az elektronikus ügyintézés bevezetése az élet minden területét érinteni fogja.

3. A Mátészalkai Városi Ügyészség a nyomozás megszüntetéséről határozott. A nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette és más bűncselekmény miatt Ópályi Község Képviselő Testületének Pénzügyi Bizottsága által Ópályi Község Polgármestere és Jegyzője ellen tett feljelentése tárgyában a Mátészalkai Rendőrkapitányság 145/2009 bű. számú bűnügyében folyamatban lévő nyomozást a Be. 190.§./1/. bekezdése b./ pontja alapján mivel a nyomozás adatai nem állapítható meg bűncselekmény  elkövetése és az eljárás folytatásától sem várható eredmény megszünteti.
A békétlenség a jelek szerint tovább folytatódik, melynek eredményeként az egyik képviselőt hűtlen kezeléssel vádolta meg a Mátészalkai Városi Ügyészség, a másik képviselőt pedig a faluban megjelentetett polgármestert mocskoló levele miatt, hivatalos személy elleni becsületsértés miatt vádolta meg az ügyészség. Mindkét ügy a bíróságon folytatódik.

4. A képviselők többsége és a körjegyzőnő továbbra is szeretnék a döntésekből kihagyni Ópályi megválasztott polgármesterét. A körjegyzőségnél alkalmazásra kerülő dolgozók esetében jelenleg Ópályi és Nyírparasznya községek polgármestereinek az egyetértése szükséges. Az ópályi polgármester egyetértési jogát a jegyzőnő figyelmen kívül hagyja, teszi ezt annak tudatában, hogy a képviselők mindenben őt támogatják. A törvényességre máskor oly érzékeny ópályi képviselők, még Ópályi önállóságát is képesek feláldozni. Nem hiszem, hogy az ópályi hivatalban, az ópályi ügyfelek ügyeinek intézésére Nyírparasznyáról kellene dolgozót felvenni. Ezt ópályi polgármestereként nem tudom elfogadni. Ha kell bírósági úton támadom meg az egyetértésem nélkül meghozott döntést, bár az egyik barátom az asztal borogatást javasolta.

5. Idősek karácsonyi ünnepsége 2009. december 22.-én délután 13 órakor lesz az Általános Iskola tornatermében. Karácsonyi műsorral és pásztorjátékkal készülnek a katolikus és református hittanos gyerekek. A katolikus gyerekeket Orosz István parochus úr és felesége, Judit tanító néni tanítja be, míg a református gyerekeket Veress Imréné tiszteletes asszony, és Veress Imre tiszteletes úr készíti fel a műsorra a pedagógusok segítségével. A korábban megszokott ajándékcsomag ezúttal is elmarad, annak ellenére, hogy az adósságrendezési eljárás már július hónapban már befejeződött.

6. Az adósságrendezési eljárás során vállalt kötelezettségünkkel nem vártuk meg az év végét, hanem november hónapban minden hitelezőnek megadtuk tartozásunkat. Meg kapták a képviselők is az elmaradt tiszteletdíjukat. Azok a hitelezők, akik nem nyújtották be igényüket a megadott határidőig azok csak két évvel az adósságrendezési eljárás befejezése után nyújthatják be. Ezek közé tartozik Buzsik István alpolgármester, Gellér Miklós képviselő, akik nem nyújtották be igényüket a tiszteletdíjra.

7. A 2010. évi költségvetésből derül majd ki, hogy visszaadja-e a képviselő-testület az egyházaktól, a sporttól, a civil szervezetektől, az egyetemistáktól, a dolgozóktól, és a falu fejlesztésétől elvett támogatást.

Ópályi, 2009. december 03.

Erdélyi Miklós
polgármester