Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL

1.) Tisztelettel hívom a község lakosságát Szent István király és az államalapítás emlékére rendezett ünnepségre. Az ünnepséget a Falusi Múzeum  udvarán 2009. augusztus 20.-án 11 órától tartjuk. Ünnepi beszédet mond Erdélyi Miklós polgármester, és az új kenyeret megáldja Orosz István görög katolikus parochus és Veres Imre református lelkész.

Kísérő rendezvények

- "1000 év fába faragva" Bú József szatmárnémeti fafaragó művész kiállítása

- Falusi Múzeumi éjszaka nem csak fiataloknak éjfélig

- Ópályiak mezőgazdasági termék bemutatója (méz, lekvár, szilva, barack, burgonya, alma, uborka, paradicsom, paprika, hagyma). Várjuk termékeiket az ünnepség napján, a helyszínen.

- Szilvalekvár főzés

2.) Befejeződött az adósságrendezési eljárás Ópályiban. Röviden tájékoztatom a lakosságot az Ópályiban lezajlott adósságrendezési folyamatról. A történet valamikor a 2006-os választás után kezdődött. Önkormányzatunk anyagi helyzete folyamatosan romlott, a magas működési költségek miatt. 2007 májusában tettem le kiadáscsökkentő javaslataimat. Ezzel egy máig tartó békétlenségi folyamatot is elindítottam. Az évente 20 millió forint körüli megtakarítást eredményező javaslataimat abban az időben kétkedéssel fogadták a képviselők, mivel többüket személyesen is érintette, végül javaslataimat az adósságrendezési folyamat során mind megszavazták.

Megoldást jelentett volna a nem kötelező feladatok elhagyása, vagy újabb működési hitel felvétele, ezekben a kérdésekben nem értettünk egyet a képviselő társaimmal. Az álláspontok annyira különbözőek voltak, hogy kezdeményeztem a képviselő-testület feloszlatását és új választás kiírását,
ezt a képviselők nem támogatták. Ekkor javasoltam az adósságrendezési eljárás megindítását, ezt a Képviselő-testület elfogadta és úgy döntött, hogy adósságrendezési eljárást kérünk önmagunk ellen. A megyei bíróság 2008. november 07-én döntött az adósságrendezés megindításáról.

Az eljárás hírére a számlavezető bankunk az OTP zárolta a számlánkat, pedig még 10 millió forint elköltésére lett volna lehetőségünk.

A megyei bíróság a Juris Invest Rt.-t bízta meg az adósságrendezési eljárás lebonyolításával, Dr. Kökényesi Antal lett a pénzügyi gondnokunk, akinek az ellenjegyzése nélkül egyetlen fillért sem fizethettünk ki. A pénzügyi gondnok irányításával megalakítottuk az adósságrendezési bizottságot,
elkészítettük a reorganizációs programot és a válságköltségvetést. A képviselő-testület ezeket elfogadta és megkezdtük a tárgyalást a hitelezőkkel. Minden hitelezővel megegyeztünk, két részletben kifizetjük tartozásunkat késedelmi kamat nélkül. A bankokkal szemben fennálló beruházási hiteleinket átütemeztük.

A képviselő-testület újabb megszorító intézkedéseket tett. 9 álláshelyet megszüntettünk, az általános iskolától elvontunk 46 forint millió támogatást, megszüntettük a sport, egyházak és civilszervezetek támogatását, felfüggesztettük a BURSA Hungarica támogatást és csak az adósságrendezési törvényben meghatározott feladatokat finanszíroztuk.

2008 novemberében személyesen kerestem meg Gyenesei István miniszter urat, aki 5 millió forint vissza nem térítendő támogatásban és 10 millió visszatérítendő támogatásban részesítette önkormányzatunkat. A 10 millió forintot 2009 májusáig kellett volna visszafizetni. Ennek eltörlését is
kezdeményeztem a miniszter úrnál, igaz közben miniszter csere történt, de az új miniszter Varga Zoltán úr kedvezően járt el velünk szemben és úgy döntött, hogy  a 10 millió forintot nem kell visszafizetni.

Ennek a 15 millió forintnak és a meghozott intézkedéseknek köszönhetően az adósságrendezési folyamatot 2009. július 22.-vel a megyei bíróság végzéssel lezárta. Ekkor az adósság kifizetésére 38 millió forint volt a számlánkon. Meg szeretném jegyezni, hogy sem a gáz, sem az elektromos áram szolgáltató nem szüneteltette szolgáltatását egyetlen napra sem. Minden dolgozó megkapta
munkabérét és a segélyezettek is, megkapták járandóságukat. A hitelezőknek a tartozás első felét több mint 23 millió forintot a napokban el is utaltuk.

Jelenleg önkormányzatunknak sem munkabérhitele, sem folyószámla hitele nincs!

3.) Elbírálta a képviselő-testület a Jókai Mór ÁMK igazgatói állására kiírt pályázatot. Két pályázó közül az egyik visszavonta a pályázatát, így az egyedüli pályázót Svéda Istvánt nevezte ki újabb 5 évre igazgatónak a képviselő-testület.

Ópályi, 2009. augusztus 14.

                                     
                           Erdélyi Miklós
                            polgármester