Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Ópályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Jókai Mór Általános Művelődési Központ  ÁMK igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  • Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
  • Foglalkozás jellege:
  • Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezető megbízás határorzott időre,  5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4821 Ópályi, Rajk L. u. 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízatással járó lényeges feladatok:

A többcélú általános művelődési központ igazgatói feladatai ellátása .

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 17-18. §-ában meghatározottak szerinti felsőfokú végzettség, szakképzettség, valamint intézményvezetői megbízás feltételeinek megléte.
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • Főiskola, pedagógus szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • oklevélmásolat, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, vezetői program, adatvédelmi nyilatkozat.

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2009. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Miklós polgármester nyújt, a 06/44/407-551-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak az Ópályi Község Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4821 Ópályi, Rajk L. u. 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2009, valamint a munkakör megnevezését: "igazgató"

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Ópályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, a jogszabályban meghatározott érintettek vélemény nyilvánítását követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Oktatási és Kulturális Közlöny 2009. évi 17.sz.-2009.június 15.
  • Polgármesteri Hivatal 4821 Ópályi Rajk L u. 4.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. június. 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opalyi.hu honlapon szerezhet.