Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

1./ Tisztelettel hívom a község lakosságát az 1848. Forradalom és Szabadságharc 161. évfordulójának megünneplésére. A községi ünnepségre az Általános Iskola tornatermében kerül sor 2009. március 13-án, pénteken 12 órakor.

2./ Új körjegyzőt választott Ópályi és Nyírparasznya Község Képviselő-testülete. A két képviselő-testület minősített többséggel Dr. Csoba Beáta körjegyzőt nevezte ki. A jegyzőnő hétfőn, szerdán, pénteken dolgozik az Ópályi hivatalban Ügyfélfogadást minden szerdán 8 órától 16 óráig tart.

3./ A Képviselő-testület név szerinti szavazással, 10 igen szavazattal  elfogadta a 2009. évi költségvetést. A kiadási főösszeget 518 millió 730 ezer Ft-ban, a bevételi főösszeget ugyancsak 518 millió 730 ezer Ft-ban, a forráshiány összegét 32 millió 973 ezer Ft-ban állapította meg. A költségvetés tartalmazza az adósságrendezési eljárás alatt bejelentett szállítói követeléseket és banki tartozásokat is. Ennek összege 64 millió Ft. Tartalmazza továbbá az elmúlt évben az Önkormányzati és Területfejlesztési minisztertől kapott 10 millió Ft visszatérítendő támogatást is. A Jókai Mór ÁMK az eddigi években 100 millió Ft-ot meghaladó összegű támogatásban részesült. Az idei költségvetésben az oktatási normatíván felüli támogatás csak 54 millió Ft. 2009-ben az iskola támogatása a korábbi évekhez képest 46 millió Ft-tal csökkent. (A pénzügyi gondnok megtalálta hol a hiányzó pénz!)
Az idei költségvetés a szokásostól eltérően, az adósságrendezési eljárás miatt válságköltségvetés. Az adósságrendezési törvényben meghatározott feladatok ellátására lehet kiadásokat tervezni. Így ez évben a költségvetés nem tartalmazza a sport, vagy civil szervezetek, egyházak támogatását. A költségvetés elkészítését, végrehajtását a pénzügyi gondnok felügyeli.

4./ A Képviselő-testület döntése értelmében a Jókai Mór ÁMK óvodájában és iskolájában, a szociális törvényben biztosított kedvezményeken túl, a térítési díj szociális alapon történő mérséklésére a 2009. évi költségvetésben 5 millió 36 ezer Ft-ot biztosít. E szerint ez évben az iskolába és óvodába járó gyerekek után nem kell étkezési térítési díjat fizetni, így a nevelő szülőknél elhelyezett gyerekek után sem.

5./ A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben rendelkezett arról, hogy a polgárőr gépkocsi tulajdonjogát át kell adni a Jeremcsuk László Polgárőr Egyesületnek 2009. március 1-vel. Az átírás költségeit és az ezt követően felmerülő kötelező biztosítási díjat és a gépjárműadót a Polgárőr Egyesületnek kell fizetni.

6./ A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Hivatal Renault gépkocsijának kölcsönszerződését 2009. április 1-vel fel kell mondani, és a gépkocsit vissza kell adni. Polgármesteri javaslatom az volt, hogy a hivatali gépkocsit adjuk vissza, ugyanakkor adjuk el az iskola használatában levő Suzuki gépkocsit. A polgárőrség által használt Volkswagen gépkocsival oldják meg az ebédkihordást, az esti órákba pedig a polgárőrség használja a járművet, meghatározott napi kilométerfutással. Ezt a javaslatot nem támogatta a képviselő-testület.

7./ Az "Út a munkához" program keretén belül megváltozik a közcélú foglalkoztatás rendszere. Közfoglalkoztatási tervet kell készíteni, és elfogadni a testületnek 2009. április 15-ig. A Képviselő-testület a közcélú foglalkoztatott személyek kiválasztását a Falufejlesztő Bizottság hatáskörébe utalta. A bizottság tagjai: Havasi Gusztáv elnök, Demcsák Bertalan és Máté Béla képviselők. A községben elvégzendő feladatokat a jövőben ez a bizottság fogja koordinálni. Bízzunk benne, hogy a jövőben ugyanolyan szép és virágos, rendezett településünk lesz, mint az eddigiekben volt.

8./ Tájékoztatom a lakosságot, hogy a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának beadási határideje 2009. április 30. Ha valaki a fenti határidőt elmulasztja, elesik a támogatástól.

Ópályi, 2009. március 11.                                               

Erdélyi Miklós
                                                                                          polgármester