Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

1. Tisztelettel hívom a község lakosságát falugyűlésre 2009 február 13.-án  pénteken
18 órára az általános iskola épületébe. Tájékoztatót tartok a 2009-es válságköltségvetésről, a közcélú munka 2008-as eredményeiről és az adósságrendezési eljárás helyzetéről.

2. Egyre kevésbé vonzó az ópályi iskola. A tanulólétszám háromszáz alá csökkent, pontosabban  a féléves beszámoló szerint 282 a tanulók száma. Az igazgató elfáradt, módszerei megcsontosodtak. Sok pénzes és önként vállalt megbízatása mellett nem jut elég ideje az iskola színvonalas vezetésére. E mellett helyi képviselőként döntéseivel a falu fejlődését gátolja.
A pénzügyi gondnok szerint az iskola túlzott finanszírozása a  fő oka az adósságrendezési  eljárás megindításának.  Eddig évente 80-100 millió forinttal pótolta meg a képviselő testület az oktatásra kapott normatívát,  ennek ellenére a színvonal folyamatosan csökkent. Időközben a kormány is másképp gondolta a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátását, egyre több feladat került a kistérséghez. Megkezdődött az ÁMK intézményrendszerének leépítése. Az igazgató a megváltozott körülmények ellenére ragaszkodik a gazdasági önállósághoz.

3. Az adósságrendezési eljárásban a pénzügyi gondnoké a fő szerep. Feladata a törvényben meghatározottak betartása, nélküle pénz kifizetés nem lehetséges. Fő célja az önkormányzat fizetőképességének helyreállítása. Csak a törvényben előírt kötelező feladatok finanszírozását engedélyezheti. Egy-két képviselő nehezen veszi tudomásul, hogy a gondnok a hiányzó pénz forrását az iskolánál találta meg. A nem kötelező feladatok elhagyása létszámleépítést jelent. Eddig megszűnt 3 tanári,  egy iskolatitkári, egy udvari munkás, egy művelődés szervezői és egy takarítói állás.
A pénzügyi gondnok vezetésével a döntés előkészítésben az adósságrendező bizottság vesz részt. Tagjai Dr Kökényesi Antal pénzügyi gondnok, Darabi János a pénzügyi bizottság elnöke, Tárkányi Csabáné képviselő, Gergely Lajos megbízott körjegyző és Erdélyi Miklós polgármester. Az adósságrendező bizottság készíti elő a 2009-es válságköltségvetést.

4. Beérkeztek a hitelezői igények. A pénzügyi gondnok tájékoztatása szerint a hitelezők követelése 64 millió forint, ebből 31 millió forint hosszú távú (banki) követelés, melyek átütemezhetők és az éves törlesztés nem több 6 millió forintnál. A fennmaradó 33 millió forint kifizetésére egyezséget kell kötni a hitelezőkkel. Jelenleg nincs működési hitelünk.  A tartozásunkat ki szeretnénk fizetni. Ez megoldható a működési kiadások további csökkentésével, vagyontárgyaink eladásából származó bevételből vagy hitel felvételével. A dologi kiadások tovább nem csökkenthetők a működés veszélyeztetése nélkül, ezért további létszámleépítésre lehet szükség. Nyitott kérdés még az iskola önállóságának megszüntetése, itt két dolgozótól lehetne megválni. A feladatokat a hivatal dolgozói végeznék el, mint ahogy régen végezték, de a döntés útjában álló akadályokat már mindenki ismeri. Lehetőség az „Út a munkához” program, melynek keretében sok feladat elvégezhető lenne az intézményeknél. Erre reményeim szerint nem kerül sor, mert ez újabb dolgozók elbocsátását jelentheti.

5.  Kérem a lakosságot, hogy a közutak síkosság mentesítésére lerakott homokot ne hordják el. "A kutya nem ette még meg a telet".  A homok hazavitelére lesz lehetőség, de várják meg vele legalább  a március végét.

Ópályi 2009-02-10                                                       

Erdélyi Miklós
polgármester