Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

1./ Kedves Nyugdíjasok! Nagy szeretettel hívom Önöket az Idősek Karácsonyi Ünnepségére, melyet 2008. december 19-én pénteken 13 órakor tartunk az Általános Iskola tornatermében. Más években izgalommal terveztük, hogy milyen ajándékot vásároljunk a többségében munkában megfáradt nyugdíjasainknak. Sajnos ez évben ajándék vásárlásra nincs lehetőségünk. Az önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt van, és a pénzügyi gondnok nem engedélyezi, csak a szigorúan vett, kötelező feladatok finanszírozását. Az ajándékok vásárlására több mint 1 millió forintot szoktunk fordítani, sajnos ez évben az ajándékosztás elmarad, de annál nagyobb szeretettel várjuk Önöket az Ópályi Általános Iskolások karácsonyi műsorára, melyet Orosz István Görög-katolikus  parochus tanított be.

2./ A képviselő-testület szeptember végén úgy döntött, hogy adósságrendezési eljárást (csődeljárást) kezdeményez maga ellen. A pénzügyi gondnok Dr. Kökényesi Antal, a berettyóújfalui JURIS-INVEST RT. ügyvédje. Nélküle semmilyen kifizetés nem teljesíthető. Az 1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szabályozza az önkormányzat működését, csak az ebben foglalt kötelező feladatok láthatók el. Ezek ellátásáról a képviselő-testületnek válságköltségvetést kell elfogadni, melyet második nekifutásra meg is tett. Ebben döntött a mezőőri szolgálat 2009. január 1-től történő megszüntetéséről, a Művelődési Ház és a Községi Könyvtár bezárásáról. A mezőőri szolgálat működtetése önként vállalt feladat volt, azt már régen meg kellett volna szüntetni. A közművelődés és a könyvtári feladatok ellátása nem szerepel a fentebb említett törvény kötelező feladatai között. A mezőőrök, mint közalkalmazottak nem távoznak üres kézzel, fejenként több mint egy millió forintot kapnak a felmentési időre, a végkielégítésre, az elmaradt munkaruha juttatásra, valamint a szabadság megváltásra. A 2009-es évre új válságköltségvetést kell a képviselő-testületnek elfogadni. Várhatóan ebben újabb megszorító intézkedések lesznek előterjesztve. Nem kell különösebben pénzügyi szakembernek lenni ahhoz, hogy a ráfizetéssel működő feladatokat kell olcsóbban, esetleg kevesebb emberrel elvégezni. A 2008-as válságköltségvetésben nem szerepel a Jókai Mór ÁMK önállóságának megszüntetése, de a 2009-es válságköltségvetésben ismét elő lesz terjesztve. A magam részéről úgy ítélem meg, hogy ezt a döntést a lehető legrövidebb időn belül meg kell hozni, bár azt láthatja mindenki, hogy az intézmény vezetője és a pénzügyi bizottság vezetője részéről eddig is nagy volt az ellenállás e tekintetben.
A képviselő-testület megbízta a polgármestert, tájékozódjon a környező falvak és iskolák vezetőinél, és készítse elő az iskolatársulás megvalósítását, melyről 2009. március 31-ig dönteni kell. A lépést a kedvezőbb pénzügyi finanszírozás miatt kell megtenni.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a házi gondozást 2009-től kistérségi társulás keretében fogja elvégezni, az eddigiekben jól működő jelzőrendszeres házi gondozáshoz hasonlóan.

3./ Körjegyzőt választott közös testületi ülésen az ópályi és a nyírparasznyai képviselő-testület. Az új körjegyző Dr. Szilágyi Péter, aki jelenleg is jegyzőként dolgozik. Az eddigi körjegyzőnek, Szentpéteri Szabolcsnak a munkaviszonya december 31.-vel megszűnik.

4./ Folytatódik a Polgármesteri Hivatal belső festése és átalakítása. A 10 évvel ezelőtt kifestett irodákat közcélú munkások újrafestik. Az élet és tűzveszélyessé vált elektromos hálózatot Nagy Pál vállalkozó újítja fel. A festéssel egy időben kialakítunk egy ügyfélfogadó irodát. Várhatóan az új évben már ide érkeznek a hivatalban ügyeiket intéző ügyfeleink.

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

Ópályi, 2008. december 16.                                                       

Erdélyi Miklós
polgármester