Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

1. Felemásra sikeredett a december 1-én megtartott testületi ülés. A 12 képviselőből csak éppen a határozatképességhez szükséges 7 képviselő volt jelen, így elmaradtak a minősített többséget igénylő pénzügyeket érintő döntések. Az adósságrendező eljárás sikeres befejezéséhez szükséges válságköltségvetést 5 képviselő elfogadta, 1 nem szavazott, 1 nem fogadta el. Az elfogadáshoz 7 igen szavazat kellett volna. A háromnegyedéves beszámolót és a 2009. évi koncepciót nem is tárgyalta a testület, mert a pénzügyi bizottság előzetesen nem tárgyalta meg. A döntések a következő testületi ülésre maradtak.
 
2. Az iskola társulás előkészítésével megbizta a polgármestert a képviselő testület. A társulásról szóló döntést március 31-ig kell meghozni.
 
3. A házi segítségnyújtást a jövőben a jelzőrendszeres házigondozással együtt a kistérségi társulás keretében kell  végezni,  erről elvi döntést hozott a testület.


Erdélyi Miklós
polgármester