Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

2008. november 19-én tartotta hagyományos konferenciáját az Észak-alföldi Regionális Civil Egyeztető Fórum

Idén is, az előző évekhez hasonlóan sor került a "Civil díj az Észak-alföldi régió fejlesztéséért" bronz plakett átadására.
A díjat Dr Debreceni Ferenc, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség KHT igazgatója, és Erdélyi Ilona, az Észak-alföldi Teleházak  Regionális Közhasznú Egyesület elnöke adta át Insticzei Zoltánnak és Puskás Józsefnek a Beregi Ifjúsági Közművelődési és Szabadidős Egyesület alapító és jelenlegi elnökeinek.
Az Egyesület a díjat a halmozottan hátrányos helyzetű beregi kistérségben kifejtett ifjúsági kulturális, környezetvédelmi és képességfejlesztési tevékenységért  kapta. Idén több csoportban 143 hátrányos helyzetű, elsősorban cigány gyermek táboroztatására került sor, akik ingyenesen kapcsolódhattak be kulturális, szabadidős és sport programokba 1 héten keresztül.
A teleházon keresztül, amelyet 9 éve működtetnek önkéntes dolgozókkal, folyamatos a térség hátrányos helyzetű gyermekeinek képesség fejlesztése.
A konferencia keretében, az Ügynökség munkatársai tájékoztatót tartottak a készülő 2009-2010-es Akcióterv civileket érintő pályázati lehetőségeiről.
Dönsz Teodóra a Magyar Természetvédő Szövetsége képviseletében a társadalmi egyeztetések, és az UNIÓS források tervezésében és felhasználásban való civil részvétel szükségességéről tartott színvonalas előadást.
Erdélyi Ilona az "ÉRTE" Egyesület elnöke a munkahelyteremtésre és vidékfejlesztésre szánt UNIÓS források hatékony felhasználásának társadalmi dilemmáira,  és a társadalmi tervezés hiányára hívta fel a figyelmet előadásában.    
Balázsi László az MSKSZMSZ projekt menedzsere az Észak-alföldi Regionális Foglalkoztatás-fejlesztési Paktumban megfogalmazott indikátorok teljesítésének lehetőségeiről tartott előadást, melynek során megfogalmazódott a civil hálózatok összefogásának szükségessége.
Máté Szilvia az OFA Észak-alföldi Regionális Iroda vezetője, a 2008-ban még kiírásra kerülő pályázati lehetőségekre hívta fel a figyelmet. 
A délutáni műhelymunkák során a "merre tovább CEF" kérésre próbáltunk meg válaszokat keresni, melynek keretében bemutatásra került a Giczey Péter, és az ÉLETFA Segítőszolgálat önkéntesei által készített kutatás.
A "Gazdasági válság   hatása a munkaerőpiacra" műhelybeszélgetés során elsősorban az UNIÓS  források hatékony felhasználásának hiánya, a társadalmi tervezés hiánya, valamint a civilszervezetek likviditási problémái, a pályázati pénzek kifizetésének több hónapos (sokszor éven túli) csúszása adta a lehetőséget a vitára. Felvetődött a kérdés, hogy a 2008-ban bevezetésre kerülő "Út a munkához" program kapcsán miért nem került sor a Foglalkoztatási Paktum szervezetekkel való egyeztetésre?


Erdélyi Ilona