Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi csatlakozásához a beadási határidő 2008. 10. 31. A pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 2. számú irodájában. A kitöltött űrlaphoz csatolni kell az iskolalátogatási igazolást, valamint a család jövedelemigazolásait.

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű a 2008/2009. (tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2009/2010. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2009-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az  51/2007.(III.26) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.

Erdélyi Miklós
polgármester