Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

 POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

1./ Sikeresen lezajlott a XIV. Nemzetközi Aratófesztivál. A nehéz anyagi helyzet ellenére sikerült minden eddiginél nagyobb, szervezettebb és látványosabb aratófesztivált rendezni. Az utolsó pillanatban a képviselő-testület kihátrált mögülem, így a rendezés felelőssége egyedül rám maradt. A képviselő-testület 500.000 Ft-ot biztosított az aratófesztivál megrendezésére. A hiányzó összeget a belépődíjakból (1.300.000 Ft), bérleti díjakból (180.000Ft), és támogatásokból sikerült biztosítani, így is mintegy 500.000 Ft-ra nincs fedezet. Köszönetet mondok mindazoknak, akik anyagilag és a szervezésben támogatták a rendezvényt. Külön ki kell emelnem a Jókai Mór ÁMK vezetőit, munkatársait, a közcélú munkásokat és az Ópályiak Baráti Körét. A támogatóknak és résztvevőknek már levélben megköszöntem segítségüket.

2./ Hosszú ideje vajúdik a mezőőri szolgálat további működtetése. Sajnos elfogyott a működtetéshez szükséges pénzeszköz, így a továbbiakban az állami támogatás mellé szükség lenne a mezőőri járulék kivetésére, mivel e nélkül törvénytelenül működik a mezőőri szolgálat. A vadásztársaság újjáalakulásakor vállalták, hogy megvédik a gazdálkodók földtulajdonát. Ezt közös mezőőr és vadőr alkalmazásával kívánják a vadászok biztosítani, emiatt a három érintett település, Nagydobos Nyírparasznya és Ópályi társulást hoz létre a mezőőri szolgálat felállítására. Az Ópályi Képviselő-testület kinyilvánította szándékát, hogy csatlakozni kíván a három település által alkotott társuláshoz.
Korábban az Ópályi földtulajdonosok és földhasználók falugyűlésen és nyilatkozattal jelezték, hogy nem kívánják a mezőőri járulékot fizetni. A képviselő-testület úgy döntött, hogy ismételten nyilatkoztatni kell a gazdákat a mezőőri járulék 900 Ft/ha összegű megfizetéséről. Munkatársaink rövidesen az alábbi nyilatkozattal keresik meg a földtulajdonosokat és a földhasználókat.
I. Támogatom a mezőőri szolgálat további működtetését Ópályi külterületén és a hektáronkénti 900 Ft mezőőri járulékot évente befizetem.
II. Nem támogatom a mezőőri szolgálat további működtetését Ópályi külterületén, és a 900 Ft/ha mezőőri járulékot nem akarom fizetni.
Amennyiben a földtulajdonosok, földhasználók többsége az első, támogató nyilatkozat mellett dönt abban az esetben fennmaradhat a mezőőri szolgálat és akkor a mezőőri szolgálatot nem támogatóknak is be kell fizetni évente a 900Ft/ha mezőőri járulékot. Ha a mezőőri szolgálatot nem támogatók kerülnek többségbe, akkor Ópályiban a mezőőri szolgálat megszűnik. A mezőőrök megkapják az őket törvényesen megillető végkielégítésüket és egyéb járandóságukat, az önkormányzat pedig ezeknek a kiadásoknak nagy részét visszaigényli az államtól.

3./ Határon átnyúló pályázatot nyert meg Domahida Községgel közösen az Ópályiak Baráti Köre. Szeptembertől 6 hónapon keresztül ikonfestészetet lehet tanulni az Ópályi gyerekeknek. Jelentkezni az Ópályi Teleházban lehet. Jelenleg az Ópályi Falusi Múzeumban és Falusi Galériában megtekinthető a Domahidi általános iskolások által készített üvegre festett ikonkiállítás.

4./ A katolikus egyház kérésére a képviselő-testület ajándékba adta a görög katolikus templom melletti ingatlant az Ópályi Görög katolikus egyházközségnek. Az épületben régen katolikus iskola, majd az államosítás után állami iskola működött, az utóbbi időben ott volt a Start vállalt boltja. Az ingatlant az egyház közösségi célra kívánja hasznosítani, amit az Önkormányzat is igénybe vehet. A szerződést hamarosan megkötjük.

Ópályi, 2008. július 28.                                      

Erdélyi Miklós
polgármester