Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Ópályi Általános Iskola Tanulóiért
Közalapítvány Kuratóriuma
Ópályi

Közhasznú jelentés

A közalapítvány közhasznúsági  jelentése 2007.évi számviteli beszámoló:

2006. évi záró egyenleg                    1.050.264.- Ft

I. BEVÉTELEK
   -  Jótékonysági bálok
       1. tornaterem  felújítás                      589.885.-
       2. őszi jótékonysági bál                      316.800.-
   - szja 1 %                                                 231.772.-
   - könyvkiadói támogatás                        32.474.-
   - kamatbevételek                                    29.031.-

Bevételek összesen:                            1.199.962.- Ft

II. KIADÁSOK
     Alapítványi célok megvalósítása
- Védőháló, színpadfüggöny,
   színházjegy, díszhalak,
   óvodai foglalkoztató stb.              350.614.-
-  Művészeti iskola tandij                 445.800.-
-  Bankköltség                                   14.758.-

Kiadások összsesen:                               811.172.-

2007. évi záró egyenleg                         l.439.054.- Ft

III. Az alapítvány vagyona  200.000.- lekötött betét.
IV. Központi költségvetési támogatásban nem részesültünk.
 V. Tisztségviselők a feladataikat társadalmi munkában végzik.
VI. A közalapítvány támogatja az iskola oktatási-nevelési feltételeinek javítását.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik adójuk 1 %-ával támogatták céljaink megvalósítását.


Ópályi, 2008. május 16.

A kuratórium nevében :
Pusztai Balázsné
elnök