Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban


POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

1./ Szentpéteri Szabolcs körjegyző értesíti a község kutyatulajdonosait, hogy az 1995. évi XCI. sz. törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott 41/1997./V.28./ FM. rendelet alapján  a kötelezően előírt veszettség elleni oltásra:
Ópályi Községben 2008.  április 26-án szombaton 8 órától kerül sor ,  a korábbi éveknek megfelelően a daráló udvarában,  12 óráig.
Kér minden eb tulajdonost, hogy az eb oltási könyvét mindenki hozza magával. Az oltás ellenőrzése során az oltási könyvvel tudja igazolni azt , hogy a kutya beoltásra került. 

Az oltás és féregtelenítés díja: 2.200.- Ft.

A törvény alapján az oltásból kimaradó ebek tulajdonosai ellen szabálysértési eljárást folytatunk le és az ebe a saját költségére  kiirtásra kerül.

2./ Tájékoztatom a község lakosságát a folyamatba levő munkálatokról.
- A község közterületein és az intézményeknél virágosítás, parkosítás folyik.
- A Hivatal épületének belső átalakítása és felújítás elkezdődött. Ügyfélszolgálati irodát alakítunk ki, illetve az irodákat újrafestjük.
- A Falusi Múzeum és Falusi Galéria épületének külső nemes vakolata elkészült. A következő a Gyermekorvosi Rendelő és a Közmunkás bázis külső pucolása lesz.
- Az Aratófesztiválhoz szükséges kemencék építése rövidesen kezdődik. Most a kemencékhez fél eresz építése zajlik.
Az ács és kőműves munkákat helyi vállalkozók, kőműves és ács szakemberek végzik társadalmi munkában. Minden munkálatban részt vesznek közcélú munkásaink. A munkák elkészülte után a munkálatokban részt vevő vállalkozók és segítők nevét, munkájukat megköszönve, részletesen közölni fogom.
- Folyamatban van a HOFHERR traktor és cséplőgép felújítása.

3./ A közlekedési támogatás iránti kérelmek leadási határideje 2008. április 30. Ezt követően a kérelmek beadására nincs lehetőség.

Ópályi, 2008. április 21.                                                                  

Erdélyi Miklós
polgármester