Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Ópályi Község Polgármesterétől
4821 Ópályi Rajk L. u. 4

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

1./ Az 1848-as Forradalom és Szabadságharc emlékünnepségét 2008. március 14-én pénteken a délutáni órákban tartjuk. Az ünnepség pontos kezdési időpontját és programját plakátokon közlöm a tisztelt lakossággal. Az emlékünnepségre nagy szeretettel hívom a község lakosságát.
2./  Falusi múzeum és falusi galéria ünnepélyes megnyitására az 1848-as Forradalom és Szabadságharc évfordulójára rendezett emlékünnepségen kerül sor.
2006. októberében az újonnan megválasztott Képviselő-testület alakuló ülésén a polgármester programjának ismertetésekor 10 igen szavazattal és egy tartózkodás mellett döntött a Képviselő-testület Helytörténeti Múzeum kialakításáról. A 2007. évi költségvetés 7 millió forintos keretet biztosított felújítási célokra, ebből közel 1,5 millió forint felhasználásával sikerült a volt központi iskola használaton kívüli épületét felújítani. Kérem a tisztelt lakosságot, ha valakinek van bármilyen régi eszköze, ajánlja fel a helytörténeti múzeum számára.
3./ Nem lesz Állami Számvevőszéki vizsgálat. A Képviselő-testület 2007. október 2-án 10 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett soron kívüli Állami Számvevőszéki vizsgálatot kért a pénzügyi bizottság által feltárt szabálytalanságok, a számviteli fegyelem megsértése, közpénzek hűtlen kezelése, jogosulatlan banki tevékenység folyatása, okirat hamisítás vétségének alapos gyanúja miatt. Az Állami Számvevőszéktől kapott levélben az áll, hogy legutóbb 2005-ben végezték el Ópályiban az önkormányzat gazdálkodási rendszere szabályszerűségi vizsgálatát. "Az ÁSZ munkáját éves feladatterve alapján végzi, soron kívüli, a feladattervétől eltérő ellenőrzésre nincs lehetősége." Sajnálom, hogy a Képviselő-testület nem nevezte meg a polgármestert, mint gyanúsítottat a fenti feltételezett szabálytalanságok ügyében, így nem tudtam rágalmazásért beperelni őket.
4./ A Képviselő-testület újabb vizsgálatot kezdeményezett a Pénzügyi Bizottság javaslatára. 7 igen 2 nem 1 tartózkodó szavazattal úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a polgármestert sorozatos törvénysértő döntései miatt feljelenti a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bíróságnál. A képviselők mindenféle jogi végzettség és hozzáértés nélkül állapítják meg hogy  a polgármester törvénysértő módon járt el. A képviselők és a polgármester mellett egyetlen törvény által előírt végzettséggel rendelkező ember van aki a törvényességért felel, ez a jegyző. Legalább az ő szakmai véleményét kérnék ki mielőtt fejjel mennek a falnak. A bírósági eljárás folyamatáról és eredményéről tájékoztatni fogom a tisztelt választópolgárokat.
5./ Néhány megjegyzést szeretnék fűzni a fentiekhez. A képviselők többsége fő feladatának tekinti a vizsgálódást. Időt és fáradságot nem sajnálva kutakodnak, hátha találnak valami terhelőt a polgármesterre nézve. Sajnálom, hogy a Képviselő-testület és a polgármester sok-sok energiát pocsékolnak értelmetlen, sehova sem vezető dolgokra. Előre kellene menni, a falut tovább fejleszteni, és a polgármestert segíteni ebben a munkában. Ha így halad lassan döntésképtelenné válik a képviselő-testület, várhatóan kezdeményezni fogom a képviselő-testület feloszlatását, és új választás kiírását.


Ópályi, 2008. február 19.

Erdélyi Miklós
polgármester