Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Ópályi Község Polgármesterétől
4821. Ópályi Rajk László u. 4. sz.
Telefon: (44) 407-551. 407-539.

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

1. Egyhamar nem lesz kerékpárút Ópályiban.  Körülbelül egyéves előkészítő munkába került, hogy a Képviselőtestület elgondolásának megfelelően összeálljon a pályázati anyag, benne a kerékpárút részletes tervével. Csak arra vártunk, hogy az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program keretén belül megjelenjen a kerékpárút építésére szóló pályázati felhívás. Az előzetes tervek szerint a beruházás 140 millió forintba került volna, ehhez 10 % önerőt, vagyis 14 millió forintot kellett volna a Képviselőtestületnek biztosítani. Időközben az engedélyes terv elkészítéséhez szükséges szakhatóságokkal történt egyeztetéskor derült ki, hogy elektromos hálózat áthelyezésére kerül sor és a község egyik legkritikusabb belvízelvezető árkának teljes lefedésére. Így a költségek 174.500.000.-  forintra emelkedtek. Újra Képviselőtestület elé vittem a kerékpárút pályázat beadását, de nem kapta meg a támogatást, hatan mellette, hatan ellene szavaztak. Megpróbáltam segítséget keresni és telefonon felhívtam Gazda Lászlót az Észak-Alföldi Régió Fejlesztési Tanácsának Elnökét. Ő támogatásáról biztosított, sőt további segítséget ígért az Európa Uniós Pályázatok Önerő Alapjából. Újabb rendkívüli ülést hívtam össze, sajnos a támogatók száma négyre az ellenzőké, pedig nyolcra változott. Hiába volt minden érvem a finanszírozást illetően, a 17.450.000.- forintnak csak egyik felét kellett volna 2008-ban kifizetni, a másikat 2009. májusáig, vagy kedvező beruházási hitelt lehetett volna felvenni, nem tudtam a Képviselők többségét meggyőzni. Végeredményben Oroszné Egressy Ágnes, Máté Béla, Buzsik István alpolgármester, és Erdélyi Miklós polgármester támogatta a pályázat beadását.
Névszerinti szavazás alapján nem tudták támogatni a kerékpárút pályázat beadását Tárkányi Csabáné, Csombók Gyula, Darabi János, Demcsák Bertalan, Drabik Péter, Gellér Miklós, Svéda István és Havasi Gusztáv képviselők.
Egy-két polgármester barátom viccesen szokta mondani, hogy a Képviselőtestület legfőbb dolga akadályozni a falu fejlődését. Most tehetetlennek érzem magam, mivel munkatársaimmal együtt egy évet dolgoztunk a pályázat előkészítésén és a végén 3 millió forint plussz kiadáson elvesztettünk 157 millió 50 ezer forint támogatást, és 2160 méter hosszú kerékpárutat, mely a keresztúttól a Mátészalka és Ópályi közötti belterületi határig vezetett volna, és a hozzá kapcsolódó belvízelvezető rendszer sem épül meg. Ezek után azt tudom javasolni Tisztelt Képviselőtársaimnak, hogy azonnal álljanak fel a képviselői székről és adják át olyanoknak a helyet, akik nem akadályozzák a falu fejlődését.

2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (Nyíregyháza, Bessenyei tér 1.) tájékoztatja a tisztelt részarány tulajdonosokat, hogy a KRASZNAMENTI MG. SZÖVETKEZET (cím: 4700 Mátészalka Kossuth u. 20.) használatában lévő földterületek sorsolását megelőző tulajdonjogi viszonyok rendezésére meghallgatást tart, a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága. A földterületeket használó gazdálkodók 2007. november 20-án 9 órakor Ópályi, Polgármesteri Hivatalban tulajdonjogi egyeztetés céljából a Földművelésügyi Igazgatóság munkatársait megkeresni szíveskedjenek. A részarány tulajdon kiadással érintett földrészletek megtekinthetők Ópályi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. Az egyeztetésre mindenki hozza magával a rendelkezésre álló birtokba helyezési dokumentumait (Földkiadó Bizottság határozata, FM Hivatal határozata, egyéb hivatalos okiratok).
Telefonon érdeklődhet a Földművelésügyi Igazgatóság központjában: 42/508-300, 594-110, Varga György, Manner Anikó, Baksa Istvánné, Lipcsei Beatrix kollégáknál.


3. A Nemzeti Fejlesztési Terv II. újabb pályázati  lehetőséget biztosít településünknek a munkahelyteremtési kezdeményezések megvalósítására. Folyamatosan jelennek meg az aktuális pályázati kiírások. Ópályiban 2007 tavaszán márt volt egy munkahelyteremtéssel kapcsolatos társadalmi párbeszéd, amelynek kapcsán néhány stratégiai irányt sikerült felvázolni. A téma, műhelymunkákon történő feldolgozása sürgős, mivel már jelentek meg, és folyamatosan jelennek meg pályázatok. A beadási határidők igen szorosak, mivel maximum 1 hónap áll rendelkezésre 1-1 pályázat beadására, ezért csak kész tervekkel van esélyünk pályázati források szerzésére.
Az előadásra, és az azt követő műhelymunkákra tisztelettel várom a település lakóit. Várjuk mindazokat a döntéshozókat, vállalkozókat, intézményvezetőket, civilszervezetek aktivistáit, akik tenni akarnak, és feladatot is vállalnának e területen.
Előadók és műhelymunka vezetők lesznek:
Katona Csaba szociális munkás, munkaerő piaci szakértő, Keczkó Zoltán Szociális Szövetkezet szakértő.
Vendég résztvevők lesznek: Nagy Krisztián az Észak-alföldi regionális Munkaügyi Központ roma referense.
Balogh Artúr, a SZ-SZ-B megyei Roma Vállakozók elnöke.

4. Képviselőtestület döntött mezei őrszolgálatról szóló rendeletében a mezőőri járulék kivetéséről 2008. január 1. napjától. E döntés alapján az elkövetkezendő időszakban a polgármesteri hivatal szakelőadója megkezdi a 900.-Ft/ha/év  mértékű mezőőri járulék kivetését a földtulajdonosok, illetve földhasználók részére. A fizetési kötelezettség 2008. január 1. napjától keletkezik.

5. 2007. november 22-én 14 órakor adjuk át Gazda László Úrnak, az Észak-Alföldi Régió Fejlesztési Tanács Elnökének a Képviselőtestület által adományozott Jókai Mór Emlékérmet. Ugyanekkor adjuk át a Polgárőrség részére a Polgármesteri Hivatalnál felépített polgárőr irodát és garázst. A polgárőr bázis ünnepélyes átadására Gazda László elnök urat kértem fel.

6. A Polgárőrség önkéntes tagjai Herdon Béla parancsnok vezetésével folyamatosan járőrszolgálatot lát el Ópályi területén, hétvégeken és az esti órákban. Nappal a postásokat kísérik. Sajnos mindez ideig nem tudtunk járművet biztosítani a számukra.
Ez a gond remélhetőleg rövidesen megoldódik, ugyanis megkerestem a Magyar Posta Zrt. Vezérigazgatóját, bemutattam településünk helyzetét és a polgárőrség tevékenységét és a Vezérigazgató Úr úgy döntött, hogy egy gépkocsit ad ajándékba önkormányzatunk számára, melyet a polgárőrség fog használni. A gépkocsi átadására rövidesen sor kerül

Ópályi, 2007. november 16.
       Erdélyi Miklós
        polgármester