Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés

Bartha Gyula kerületi esperest köszöntötte Veress Imre lelkész az ópályi református templomban. Esperes úr különleges meghívásnak tett eleget. Az 1931-ben és 1963-ban felszentelt harangokat a gyülekezet adományaiból teljesen felújították. Most hálaadó Istentisztelet keretében kérte az Úr segítségét, hogy minél többen hallják meg a harang hívó szavát. Veress Imre csodaként említette, hogy a harang javítása idején, mintegy másfél hónapig nem volt szükség halotthoz a harangszóra. Az Istentisztelet után a református énekkar bűvölte el a híveket. Örömmel szemlélte meg esperes úr a XVI. századi Úr asztalát és templom falán lévő freskótöredéket és anyagi segítséget igért a templom további felujításához.


Erdélyi Miklós
polgármester