Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Bartha Gyula kerületi esperest köszöntötte Veress Imre lelkész az ópályi református templomban. Esperes úr különleges meghívásnak tett eleget. Az 1931-ben és 1963-ban felszentelt harangokat a gyülekezet adományaiból teljesen felújították. Most hálaadó Istentisztelet keretében kérte az Úr segítségét, hogy minél többen hallják meg a harang hívó szavát. Veress Imre csodaként említette, hogy a harang javítása idején, mintegy másfél hónapig nem volt szükség halotthoz a harangszóra. Az Istentisztelet után a református énekkar bűvölte el a híveket. Örömmel szemlélte meg esperes úr a XVI. századi Úr asztalát és templom falán lévő freskótöredéket és anyagi segítséget igért a templom további felujításához.


Erdélyi Miklós
polgármester