Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Ópályi Község Polgármesterétől
4821 Ópályi Rajk L. u. 4
Telefon(44) 407-551, 407-539


POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

1./ Tisztelettel meghívom a község lakosságát Szent István napi ünnepségünkre, melyre 2007. augusztus 20-án hétfőn 9 órakor kerül sor a sportcentrumban, a szabadtéri színpadon. Az ünnepséget himnusszal kezdjük, majd a polgármesteri köszöntő következik. Az új kenyeret megszenteli és megáldja Orosz István parochus és Veress Imre lelkész. Ezt követi a Református Egyház énekkara. Az ünnepséget szózat zárja. Az ünnepség után a Görög Katolikus Egyház község tartja szokásos Szent István napi rendezvényét.
2./  A többi önkormányzathoz hasonlóan mi is rákényszerülünk megszorító intézkedések meghozatalára. A legutóbbi testületi ülésen hosszas vita után a következőkről döntött a Képviselő-testület:

                             a közalkalmazottaknak adható étkezési hozzájárulást megszüntette,
                             az Önkormányzat valamennyi dolgozójának, munkáltatói döntés            
                             alapján eddig adott pótlékokat megszüntette,
                             az iskolánál dolgozó takarító személyzet munkaidejét 8 óráról
                             lecsökkentette 6 órára,
                             megszüntette a közmunkás irányítói munkakört,
                             megszüntetett 1 mezőőri állást,
                             megszüntetett 1 konyhai dolgozói állást.
 

A döntések 2007. szeptember 1-től lépnek hatályba.

A mezőőrök költségeinek felét az állam biztosítja. Törvény van rá, hogy a másik felét mezőőri járulékból kell fedezni. Ennek megfelelően a Képviselő-testület 2006. évre a mezőőri járulékot hektáronként 900Ft-ban állapította meg. Erről az érdekeltek külön értesítést kapnak.
3./ Befejeződött a Polgármesteri Hivatalnál, az Általános Iskolánál és a Művelődési Háznál a világítás korszerűsítés. Az új lámpatestek korszerű, energiatakarékos, nagy fényerejű  égőkkel vannak felszerelve. A több mint 40 %-os energia megtakarításból fedezzük a lámpatest cserét, melyhez az Oktatási Minisztérium is adott támogatást.
4./ Az iskola fűtés korszerűsítéséről határozott a testület. Új energiatakarékos kazán kerül beépítésre, melynek eredményeként a jelenlegi gázárakon számolva mintegy 700.000 Ft megtakarítás érhető el.
5./ Parlagfű irtására két közmunkást alkalmazunk pályázat segítségével. A két ember a falu közterületein, temetőin távolítja el tövestől a parlagfüvet. A parlagfű irtás mindenkinek törvényi kötelessége. A parlagfűvel fertőzött területeken az Önkormányzat is elvégeztetheti a parlagfű irtást, de ennek költségeit a tulajdonosra hárítja át. Nem feltétlenül akarunk ezzel élni, de ha valaki segítségre szorul a parlagfű irtásában, akkor jelezze a hivatalban.
6./ Újra indul a LEADER vidékfejlesztési program. A 2007-2013-as időszakban elsősorban a kistérségen belül civilek, vállalkozók és az önkormányzatok részvételével vidékfejlesztési akciócsoportok alakulnak, melyek kialakítják fejlesztési elképzeléseiket és ehhez a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumtól maximum 500 millió Ft támogatást kaphatnak. Rövidesen az érdekeltek részére tájékoztatót tartunk.


Ópályi, 2007. augusztus 16.

Erdélyi Miklós
polgármester