Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Az Ópályiak Baráti Köre Egyesület 2006 évi közhasznúsági jelentése

Az Ópályiak Baráti Köre Egyesület  1995 -ben alakult
Székhelye: 4821 Ópályi, Petőfi út 2.
Adószám: 18794511-1-15
Működési területe. Ópályi és térsége
Célja: "Ópályi község múltjának feltárása, jelenének és jövőjének alakítása az élet minden területén."
A "mátészalkai kistérség turisztikai, terület és vidékfejlesztésének elősegítése."

Főbb gazdálkodási adatok:
Összes közhasznú tevékenység bevétele: 5 584 000 Ft
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 4 982 000 Ft
Tárgyévi pénzügyi eredmény. 926 000 Ft
Számviteli beszámoló mellékelve.

Költségvetési támogatás bemutatása:
2006-ben az Egyesület költségvetési támogatást nem kapott.

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Az egyesület pénzeszközei az előző évihez képest növekedtek, 816 000 Ft-ról  926 000 Ft-ra.
A növekedést a nyertes pályázati összegek érkezése okozta, a projektek a következő évre átnyúlóak voltak.
Az Egyesület tárgyi eszközeiből, immateriális javaiból értékesítés nem történt.
50 000 Ft-ot meghaladó tárgyi eszközök kerültek beszerzésre:
1 db számítógép terminálokkal, és szoftverrel.  (  NCA működési pályázati támogatással).
Célszerinti juttatások kimutatása: 
Az Egyesület közhasznú foglalkoztatásra a Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei Munkaügyi Központtól és a mátészalkai kirendeltségtől összesen: 1 534 000 Ft –ot  kapott, amelyet a foglalkoztatottak munkabérére és járulékaira fordított.
Magyar Teleház Szövetség Észak-alföldi  Regionális Tagozatától a régióközpontként való működéshez 120 000 Ft-ot kaptunk.
A központi költségvetési szervtől, az állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól kapott támogatás:
2006-ben az NCA pályázati forrásaiból projektekre és működésre összesen. 1 271 000 Ft-ot kaptunk.
A helyi önkormányzattól Egyesületünk pénzbeli támogatást nem kapott.
Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatások értéke, összege:
A szervezet vezető tisztségviselői semmilyen juttatást nem kaptak.
Az SZJA 1 %-ából kapott 66 520 Ft-ot az egyesületünk által működtetett teleház kis értékű tárgyi eszközeinek  beszerzésére fordítottuk.
Az egyesület közhasznú tevékenységből származó bevétele: 1 500 000 Ft volt, amelyet teljes egészében a teleház működtetésére fordítottunk.


Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló:
2006-ban tevékenységeinket a  pályázati és forrásteremtési lehetőségek kihasználása határozta meg, ennek érdekében több hazai és Uniós forrásra adtunk be pályázatot.
Az alapszabályban meghatározott tevékenységeinket 2006-ban is végeztük.
A teleházban különböző térségi és helyi projektekben 3 fő dolgozott folyamatosan, ők biztosították a teleház heti 74 órás nyitva tartását és a szolgáltatások nyújtását a lakosság megelégedésére.
2002 óta egyesületünk működteti az Észak-alföldi teleházak régió központját, 101 teleházat szolgálunk ki információval, írunk pályázatokat.
A teleházban tartja fogadóóráját a falugazdász és az NVT tanácsadó, akiknek szintén biztosítjuk a megfelelő infrastruktúrát.
Egyesületünk tagjai havi rendszerességgel találkoznak a teleházban.
A romák integrálása érdekében 2006-ban is több pályázat került beadásra, melyeket minden esetben forráshiány miatt utasítottak el.
Az NCA Civil fejlesztő szolgáltató és információs kollégiumának támogatásával ,,Civil részvétel erősítése a vidékfejlesztésben a mátészalkai kistérségben” címmel indítottunk projektet a kistérség fejlesztéséért

Kulturális tevékenységeink:
Részt vettünk az Ópályi Aratófesztivál megrendezésében. A helyszínen biztosítottuk a teleház szolgáltatásait, meghívókat, okleveleket készítettünk, részt vettünk a főzőversenyben, falusi virtus vetélkedőben..
Az NCA pályázati támogatásával sikerült rendszeressé tenni az Ópályi Hírlap kiadását.

Kapcsolataink más szervezetekkel:
Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és tagjai vagyunk:
- a Város és Faluvédők Szövetségének
- a Vidék Parlamentjének
- A Magyar Teleház Szövetségnek
- A Magyar Leader Szövetségnek
- A kistérségi Civil Egyezető Fórumnak

Külföldi kapcsolataink:
2000 óta ápoljuk a kapcsolatokat a romániai Gencs civilszervezetével  a Szent Balázs Alapítvánnyal. 2006-ban az  NCA Nemzetközi Kollégiumának támogatásával több közös kulturális  projektet sikerült lebonyolítani.
1998 óta van kapcsolatunk kárpátaljai civilszervezetekkel, hagyományőrző csoportokkal.
2006-ben ezek a kapcsolatok más szervezetekkel is bővültek, szintén NCA  pályázati támogatással sikerült erősíteni a határon túli civilkapcsolatokat.

2006-ban több pályázatot készítettünk más térségi civilszervezetnek, nyújtottunk pályázati  tanácsot önkormányzatoknak, vállalkozóknak.


2007. május 10.
Molnár Istvánné
        elnök