Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

1. A Képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta a 2007. évi költségvetést. Költségvetés bevételei összesen: 508.627.000.- Ft, a költségvetés kiadásai: 508.627.000.- Ft, a forráshiány 47.982.000.- Ft, vagyis 2007-ben is többet tervezünk elkölteni, mint amennyi bevételünk lehetséges. Várhatóan hitelfelvétellel, betervezett feladatok elmaradásával, vagy a bevételek növelésével (pl. ÖNHIKI-s pályázattal) fogjuk kezelni a forráshiányt.
2. Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy egymást érik országosan a megszorító intézkedések, melyek Ópályit sem kerülték el.   Ennek szellemében a következő intézkedéseket hozta a Képviselőtestület:
- Módosította a helyi szociális ellátásokról szóló rendeletet. A  Szociális bizottság javaslatára megszüntette a méltányossági ápolási díjat, de javaslatot tett arra is a bizottság, hogy az érintettek más formában kapjanak támogatást.
- A Polgármesteri Hivatalban egy álláshelyet megszüntetett.
- Május végéig adott határidőt a Polgármesternek és a Jegyzőnek, hogy vizsgálják meg és tegyenek javaslatot az iskola önállóságának megszüntetésére, a Művelődési Ház és a konyha vállalkozásban történő üzemeltetésére. A Képviselőtestület fog majd dönteni az előterjesztések ismeretében, hogy változtat vagy marad minden ebben a formában.
3. Mint ismeretes a temetőt a nyíregyházi Temetkezési Vállalat üzemelteti és fizeti a temetőgondnok bérét is. A temetőgondnoki állást a Képviselőtestület nem szüntette meg és helyette létrehozta a közmunkás irányítói munkakört. Közmunkás irányítónak Váncku Lajost neveztem ki. Feladata lesz a közmunkások irányításán túl a falugondnoki teendők ellátása. Munkabérrel és egyéb kiadásokkal együtt mintegy 30-40 millió forintot költünk a falu üzemeltetésére, így elengedhetetlen, hogy ennek a területnek felelős irányítója legyen.
4. Telek kialakításra került sor a Széchenyi utca végén, ahol szociálpolitikai kedvezményes építkezés kezdődik rövidesen. Máté Béla képviselő előkészítésében beérkeztek az igények a telkek megvásárlására. A bizottságok, a cigány kisebbségi önkormányzat és intézmények javaslata alapján a Képviselőtestület értékesíti a telkeket 50.000.- forintért telkenként.
5. A telkekhez szükséges út, vízellátó rendszer, szennyvízrendszer, építésére pályázatot nyújtunk be az Észak-Alföldi Régióhoz.
6. A Képviselőtestület a Pénzügyi Bizottság javaslatára döntött a képviselői tiszteletdíjak felemeléséről. Eddig a képviselők 20.000.- forintot, a bizottsági elnökök havi 25.000.- forintot  kaptak. Ezután egységesen 35.000.-forintot kap minden képviselő havonta. Az alpolgármester tiszteletdíja is havi 35.000.- forint.

Ópályi, 2007. március 21.

  Erdélyi Miklós
         polgármester