Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Önkormányzat és Civilek együtt Ópályiban

Egyre többen és több helyen jönnek rá, hogy az Európai Unióban csak összefogással lehet boldogulni. Szerencsés helyzet van Ópályiban e tekintetben. Az Ópályiak Baráti Köre 1998-ban pályázat útján hozta létre a Teleházat. Számítógépeket, kondigépet, önjáró fűnyírógépet, takarítógépet vásároltunk, és bebútoroztuk a Teleház két helyiségét. Ezen túl két fiatalnak a három éves munkabérét is tudtuk biztosítani a mintegy 10 millió forintból, amiből 8 millió forint pályázati forrás, 2 milliló forint önerő volt. A teleház részére az Önkormányzat a Művelődési Házban biztosított helyet, és egyben fizeti a fűtés és az elektromos áram költségeit. A telefonszámlát, az internet hozzáférés költségét és a Teleházban dolgozók munkabérét a Baráti Kör fizeti. A kondigépet az iskola konditerében használják, az önjáró fűnyírógéppel pedig közcélú munkások nyírják a füvet a falu közterein. A Teleházban van Szolnok, Hajdú és Szabolcs Megye Teleházainak központja. A falugazdász is itt tartja fogadóóráit. Fiatalok és idősek szívesen járnak a Teleházba és veszik igénybe szolgáltatásait: fénymásolnak, telefaxot küldenek, e-maileket fogadnak és küldenek, tájékozódnak a világhálón. A főiskolások, egyetemisták innen tartják a kapcsolatot iskolájukkal, szakdolgozatukat itt íratják és köttetik be. Az Ópályiak Baráti Köre és a Teleház kidolgozta a település fejlesztési koncepcióját, és a roma integrációs programot, melyet a képviselő testület elfogadott.
Lassan az Ópályi Teleház lesz a kistérség civil központja, mivel eddig is több civil fórumot szervezett és sok pályázattal segítette a környék civil szervezeteit. A Leader+ pályázat kidolgozását illetve az akciócsoport vezetését is az Ópályiak Baráti körére bízta a programban részt vevő 14 Önkormányzat, 20 civil szervezet és a 8 vállalkozó. A kistérségi civil központtá váláshoz  segítséget kap a Baráti  Kör a  kistérségtől és a régiótól. Várhatóan mintegy 90 millió forintos költséggel fogjuk felújítani és bővíteni a Művelődési Házat annak érdekében, hogy megfeleljen a követelményeknek.


Erdélyi Miklós
polgármester