Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés

Önkormányzat és Civilek együtt Ópályiban

Egyre többen és több helyen jönnek rá, hogy az Európai Unióban csak összefogással lehet boldogulni. Szerencsés helyzet van Ópályiban e tekintetben. Az Ópályiak Baráti Köre 1998-ban pályázat útján hozta létre a Teleházat. Számítógépeket, kondigépet, önjáró fűnyírógépet, takarítógépet vásároltunk, és bebútoroztuk a Teleház két helyiségét. Ezen túl két fiatalnak a három éves munkabérét is tudtuk biztosítani a mintegy 10 millió forintból, amiből 8 millió forint pályázati forrás, 2 milliló forint önerő volt. A teleház részére az Önkormányzat a Művelődési Házban biztosított helyet, és egyben fizeti a fűtés és az elektromos áram költségeit. A telefonszámlát, az internet hozzáférés költségét és a Teleházban dolgozók munkabérét a Baráti Kör fizeti. A kondigépet az iskola konditerében használják, az önjáró fűnyírógéppel pedig közcélú munkások nyírják a füvet a falu közterein. A Teleházban van Szolnok, Hajdú és Szabolcs Megye Teleházainak központja. A falugazdász is itt tartja fogadóóráit. Fiatalok és idősek szívesen járnak a Teleházba és veszik igénybe szolgáltatásait: fénymásolnak, telefaxot küldenek, e-maileket fogadnak és küldenek, tájékozódnak a világhálón. A főiskolások, egyetemisták innen tartják a kapcsolatot iskolájukkal, szakdolgozatukat itt íratják és köttetik be. Az Ópályiak Baráti Köre és a Teleház kidolgozta a település fejlesztési koncepcióját, és a roma integrációs programot, melyet a képviselő testület elfogadott.
Lassan az Ópályi Teleház lesz a kistérség civil központja, mivel eddig is több civil fórumot szervezett és sok pályázattal segítette a környék civil szervezeteit. A Leader+ pályázat kidolgozását illetve az akciócsoport vezetését is az Ópályiak Baráti körére bízta a programban részt vevő 14 Önkormányzat, 20 civil szervezet és a 8 vállalkozó. A kistérségi civil központtá váláshoz  segítséget kap a Baráti  Kör a  kistérségtől és a régiótól. Várhatóan mintegy 90 millió forintos költséggel fogjuk felújítani és bővíteni a Művelődési Házat annak érdekében, hogy megfeleljen a követelményeknek.


Erdélyi Miklós
polgármester